Akvariumo priežiūra

Jūrinis akvariumas - sistema , kurioje vyksta sudėtingi biologiniai procesai . Kadangi akvariumas ne jūra ir ne vandenynas , akvariumininkui tenka pačiam atlikti kai kurios darbus prižiūrint akvariumą . Priežiūra atliekama kasdien ir reguliariai .Reguliarumas - viena iš pagrindinių taisyklių , nes jūriniai gyvūnai - pripratę prie stabilių sąlygų ir jautriai , sakyčiau liguistai reaguoja į staigius vandens , temperatūros , apšvietimo pokyčius .

Pirmiausią plaunamos švariai rankos .Muilo pėdsakų turi neliki . Visi indai naudojami akvariumo reikmėm turi būti nauji ir niekad nenaudoti kur kitur buity , netoksiški .Sieteliai , žarnos , kempinės ir kiti reikmenys visada išplaunami šiltu gėlu vandeniu ir išdžiovinami juos panaudojus .
Akvariumo priežiūrą galima suskirstyti į kasdieninę , savaitinę , mėnesinę , ketvirtinę ir metinę priežiūras . Tai tik schema , modelis nuo kurio turėtų pradėti pradedantysis '' jūrininkas '' .Vėliau akvariumininkas nusistatys savo , asmeninį akvariumo priežiūros grafiką ir schemą .
Kasdieniniai priežiūros darbai
1. Gyvūnų stebėjimas juos maitinant .
2. Stebėti ar nėra nukrypimų nuo gyvūnų elgsenos
3. Maisto likučių pašalinimas iš akvariumo
4. Vandens druskingumo kontrolė , pripilti gėlo vandens vietoj išgaravusio .
5. Įvertinti vandenį pagal kvapą ir spalvą
6. Temperatūros kontrolė
7. Skimerio '' galvos '' plovimas ( jei prisirinkę nešvarumų )
8. Aparatūros funkcionavimo patikrinimas
9. Gyvūnų skaičiaus nustatymas .
Maitinimo periodiškumas priklauso nuo gyvūno rūšies . Apie maitinimo periodiškumą pašnekėsim - čia . Taigi , iš gyvūno reakcijos į maistą , galime padaryti išvadas apie gyvūno sveikatos būklę . Sveikas gyvūnas visada išlenda iš slėptuvių ir noriai priima pasiūlytą maistą . Maitinant galima suskaičiuoti gyvūnus . Jei gyvūno nematote 2 - 3 dienas , tai reikia pradėti jo paieškas . Visi paieškos darbai atliekami ypatingai atsargiai , kad nesužaloti paieškomo ir kitų gyvūnų . Dominuojančios žuvys visada engia silpnesnes . Apkandžioja joms pelekus , odą . Dažniausiai tokios žuvys , neatlaikiusios teroro suserga . Stresas - pagrindinis faktorius ligoms atsirasti . Engiamą ir sužalotą žuvį reikia atsargiai pagauti ir perkelti į karantininį akvariumą , ir reikalui esant vadovautis ligų skyriaus patarimais .Gyvūno nesirodymas matomoje vietoje gali būti ir natūrali gyvūno elgsena . Lionfish dienos metu paprastai būna slėptuvėse , saugiose vietose , o vakare išplaukia į medžioklę . Ofiuros pasirodo tik tada , kai pajaučia netoliese maistą ir t.t. Pirmoj pradžioj reikia žinoti natūralią gyvūnų elgseną , vėliau gyvūnai persisuks savo vidinius laikrodžius , prisitaikys prie esamų , Jūsų sukurtų sąlygų .
Iš pradžių būna sunku apskaičiuoti maisto kiekį , todėl dalis maisto nusileidžia ant dugno ir jei gyvūnai per 5-10 min. jo nesurinks , tai likučius reiktų surinkti sifono pagalba ir neleisti jiem pradėti gesti . Sekančią dieną po maitinimo , aktinijos ir žvaigždės išleidžia nesuvirškinto maisto gumuliuką .Jį reikia pašalinti taip pat .
Garuojant vandeniui pradeda kilti sūringumas . Todėl reikia pasižymėti pradinį vandens lygį akvariume ir nugaravus ( lygiui nukritus ) papildyti gėlu vandeniu . Sūringumą , tankį kontroliuojame aerometru , pagal padalų skalę . Gėlas vanduo gali būti distiliuotas , osmosuotas , valytas aktyvuota anglimi . Asmeniškai aš naudoju '' Žalia giria '' visoms savo akvariumo reikmėms .
Prieidami prie akvariumo atkreipkite dėmesį į vandens kvapą , skaidrumą , spalvą .Jei minėti parametrai nukrypsta nuo normos , vadinasi akvariume vyksta irimo procesas .Todėl reikia pradėti kaltininkų paiešką . Tai gali būti mirusi žuvelė , bestuburis , maisto likučiai , aktinijų ir žvaigždžių nesuvirškinto maisto likučių irimas , dumblių irimas .
Vandens temperatūros nukritimas iki 18 laipsnių gali būti mirtinas daugeliui rifo gyventojų . Temperatūros pakilimas iki 30 laipsnių - gali būti koralų atbalimo priežastim . Vasaros metu temperatūra , akvariume , pakyla iki kritinių rodiklių , todėl akvariumininkas turi sugebėti atvėsinti vandenį ir neleisti viršyti 30 laipsnių Celsijaus . Staigus vandens temperatūros pakitimas 2 laipsniais užmuša aerobines bakterijas . Paros vandens temperatūros svyravimai neturi viršyti 3-4 laipsnių . Žiemos laikotarpiu , temperatūros nukritimas iki 23 laipsnių labai teigiamai veikia daugelį minkštų koralų , jei pastarieji nėra kilę iš regionų , kur pastovi 25-28 laipsnių temperatūra vyrauja ištisus metus .
Skimerio darbo našumas priklauso nuo jo '' galvos '' švarumo . Galva , tai ta vieta , kurioje renkasi puta su nešvarumais -plaunama karštu gėlu vandeniu ir labai kruopščiai .Negalima naudoti skalbimo , šveitimo priemonių , nebent soda . Surinkta puta yra nemalonaus , kanalizacijos skleidžiamo kvapo . Tokio kvapo mums nereikia !!!!! Reikia atkreipti dėmesį į oro kompresorių medinius akmenėlius . Akmenėliai turi tendenciją užsikimšti kalcio druskom , todėl pradeda blogai dirbti .Atgaivinti blogai dirbantį akmenėlį galima pavirus jį kelias minutes parūgštintame vandenyje ir po to išdžiovinus .
Savaitiniai priežiūros darbai
1. Stiklų valymas
2. Detrito šalinimas
3. Vandens sūringumo kontrolė , korekcija
4. pH nustatymas , korekcija
5. Dalies vandens pakeitimas ( nusiurbinėjant detritą nuo dugno , visada nusipila dalis akvariumo vandens .Tą nupiltą dalį reikia pakeisti ( papildyti nauju , šviežiu jūros vandeniu )
6. Mechaninio filtro elementų plovimas
7. Apipavidalinimo elementų valymas
8. Dumblių viršnormio šalinimas
9. Apšvietimo elementų valymas
Jūrinio akvariumo stiklai apauga įvairiausiais dumbliais . Jei vandenyje yra daug ištirpusios organikos , tai akvariumo dugną , akmenis ir kt.tiesiog užtraukia mėlynų-žalių rausvo atspalvio dumblių plėvelė ( ne ciano bakterija ) . Toks vanduo paprastai būna rusvai gelsvo atspalvio . Šie požymiai parodo , kad blogai ( neefektyviai ) dirba skimeris . Jei stiklai pasidengia žalios spalvos dumblių apnašom , tai parodo , kad vandenyje yra mažai ištirpusios organikos , tačiau kaupiasi neorganinis azotas ir fosforas . Rifiniuose akvariumuose , kuriuose filtrų sistema pašalina visas tas medžiagas - stiklai praktiškai neapauga . Priklausomai nuo filtrų sistemos ir jos našumo, dumblių augimo spartos , stiklai valomi atitinkamai . Tai gali būti vienas du kartai savaitėje arba kartas per mėnesį . Akvariume detritas susidaro keliais būdais . Pagrindinis detrito šaltinis - gyvūnai . Detritas kaip kempinė sugeria daugelį akvariume nepageidaujamų , nuodingų medžiagų , todėl jo pašalinimas iš sistemos yra tiesiog būtinas ir negali būti ignoruojamas . Dugno valymas sifono pagalba turi būti ne retesnis kaip vienas kartas per savaitę . Jei dugnas užsiteršia greičiau , tai valomas dažniau .
Eksploatuojant akvariumą galimas ne tik vandens sūringumo padidėjimas , bet ir sumažėjimas . Todėl druskingumą reikia tikrinti aerometru ir koreguoti atitinkamai , priklausomai nuo gyvūnų poreikių .
Jūra ( vandenynas )
Druskingumas ( promilės )
Baltoji jūra
10-30
Juodoji jūra
14-18,3
Barenco jūra
32-35
Japonų jūra
32,5-35
Indijos vandenynas
33-35
Karibų jūra
35,5-36
Viduržemio jūra
36,3-39,5
Raudonoji jūra
36,5-42,23

Akvariumo vandens pH turi tendenciją kristi ( mažėti ) .Reikalingas pH yra tarp 7,9 - 8,3 ; pH matuojame elektroninių pH metru , specialiais pH testais .Pakelti pH galima geriamosios sodos ( NaHCO3 ) gr/L pagalba .

Esamas pH
Temperatūra C
 
10
15
20
25
7,5
0,144
0,133
0,127
0,117
7,6
0,135
0,125
0,119
0,110
7,7
0,124
0,115
0,110
0,101
7,8
0,110
0,101
0,0974
0,0896
7,9
0,0917
0,0854
0,0815
0,0751
8,0
0,0685
0,0640
0,0611
0,0562
8,1
0,0385
0,0363
0,0346
0,0317

Kaip naudotis lentele :
100 litrų akvariumas , kur vanduo yra 19 promilių chloringumo ( 34 promilės sūringumas ) ir 20 laipsnių temperatūra . Vandens pH - 7,9 . Reikia rasti sodos kiekį , kad pH pakelti iki 8,2 . Lentelėje esamą 7,9 pH reikšmę sulyginame su 20 laipsnių temperatūra ir linijų susikirtimo vietoje randame reikšmę 0,0815 . Toks sodos kiekis reikalingas ( gr/1L ), kad pH pakelti iki 8,2 . Vadinasi 100 litrų vandens pH pakėlimui reikės 8,15 gr. sodos . Šį sodos kiekį ištirpiname nedideliame kiekyje gėlo vandens ir nedideliais kiekiais supilame į akvariumą , kelių dienų bėgyje . Jei pH ir toliau greitai mažės , tai reiškia , kad akvariume susikaupęs didelis organikos kiekis . Tokiu atveju ,sifono pagalba , surenkama organika ir pakeičiama dalis vandens.
Mechaninio filtro elementų plovimas yra būtinas ir negali būti ignoruojamas . Aš mechaninį filtrą plaunu 2 kartus per savaitę , rekomenduočiau taip daryti ir Jums . Nereikia leisti , kad mechaninis filtras pradėtu dirbti biologinio filtro režimu . Filtro elementus reikia plauti karštu gėlu vandeniu ir labai kruopščiai .
Padidėjus neorganinės kilmės azoto ir fosforo kiekiui , susidaro palankios sąlygos dumbliams augti . Dumbliai sulaiko organika , atmiršta ir dar labiau užteršia vandenį , todėl dumblių perteklių reikia šalinti , priklausomai nuo jų augimo spartos . Jei akvariume auginami makro dumbliai Caulerpa , tai pašalinti reikia tik senas , atmirusias dumblių šakas . Daug rūpesčių sukelia siūliniai dumbliai . Jie tankiu kilimu uždengia ištisus plotus , akmenis , dekoracijas , užgožia koralus . Tokius dumblius kiek įmanoma reikia iš sistemos šalinti . Nusistovėjus bio pusiausvyrai šių dumblių praktiškai nebelieka . Kovai su siūliniais ir kitais blogais dumbliais vertėtu įsigyti vėžiagyvių , sraigių ''desantą'' ir vieną kitą dumbliais mintą žuvelę ( šuniuką ) , kaip pvz. Salarias fasciatus .
Nuo vandens garų , purslų apsineša apšvietimo lempos . Sumažėja , susilpnėja apšvietimas .Todėl kartą per savaitę apšvietimo elementus reikėtų nuvalyti drėgnu skudurėliu , suvilgytu parūgštintame vandenyje .
Mėnesiniai priežiūros darbai .
1. Aktyvuotos anglies pakeitimas ( jeigu toks filtras yra naudojamas)
2. Aktyvuotos anglies pakeitimas oro filtruose ( jei toks filtras yra naudojamas )
3. Dalinis vandens pakeitimas( iki 25 procentų) , ( jei vanduo nėra atšviežinamas kartą per savaitę )
Ketvirčio priežiūros darbai
Tai darbai susieti su kompresorių , siurblių ir kitos technikos profilaktika ir nėra griežtai reglamentuoti . Kiekvienas , šiuos darbus gali atlikti bet kada . Svarbiausia , kad jie būtu atliekami .
Metiniai priežiūros darbai
1. Liuminiscensinių lempų pakeitimas naujomis . Lempų keitimas priklauso nuo lempų techninių charakteristikų , todėl remiantis charakteristika ir buvusiu ( esamu ) darbo režimu nusprendžiama kada lempas reikia pakeisti naujomis
2. Dugninio filtro valymas . Jeigu toks filtras, kaip papildomas yra naudojamas . Jei šis filtras yra pagrindinis , tai pilnas valymas yra kategoriškai draudžiamas !!!! Tokiu atveju dugninį filtrą reikia valyti dalimis po nedidelį plotelį .

D.Stepanov '' Morskoj akvarium doma ''
L.S